Podaj pomocnú ruku jednému človeku a pomôžeš tým celému svetu. (Talmud)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občasník

     Aby sme aspoň čiastočne kompenzovali neúčasť tým, ktorí nemôžu trvalo byť medzi nami z dôvodov imobility, ale i pre tých, ktorí sa tešili na stretnutie, ale poveternostné alebo akékoľvek iné podmienky im v tom zabránili, vydávame už v druhom ročníku občasník Zoborské kluboviny, v ktorých sa snažíme priblížiť atmosféru zasadania spolu s radami, ale i príspevkami (vtipmi, básničkami, receptami .... ) a inými informáciami. Nosným poslaním je konanie rekondícií so zabezpečením dostatku materiálov, spojených so zmenou štýlu života, zmenou životosprávy, pri maximálne možnej aktivite v cvičení špeciálnych cvikov pri našom ochorení a celkovou aktivitou postihnutého a to akoukoľvek formou, za priamej zainteresovanosti rodinného príslušníka nenásilne a na dané podmienky toho, ktorého postihnutého. Nenúteným a citlivým spôsobom zapojiť postihnutého do, i keï niekedy iba iluzórnej, aktivity v športovej oblasti, cestou detských športových hier alebo výpočtovou technikou.

Ponitrianske Klubové SM zvesti

2019:

číslo 1 

2018:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8číslo 9číslo 10

2017:

číslo 1číslo 2 Občasník Zoborské kluboviny

2017:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6

2016:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8číslo 9číslo 10

2015:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8číslo 9číslo 10

2014:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8číslo 9číslo 10

2013:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8číslo 9číslo 10

2012:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8číslo 9číslo 10

2011:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8číslo 9číslo 10

2010:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8číslo 9číslo 10

2009:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8číslo 9číslo 10

2008:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8číslo 9číslo 10

2007:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8číslo 9číslo 10

2006:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8číslo 9číslo 10

2005:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8číslo 9číslo 10

2004:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8

2003:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8číslo 9číslo 10

2002:

číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4číslo 5číslo 6číslo 7číslo 8číslo 9KSMNR Novomeského 3/5, 949 11 Nitra, tel: 037/773 22 99, mobil: 0904 547 106, email: suchan@ksmnr.sk
www.itc-nr.sk