Podaj pomocnú ruku jednému človeku a pomôžeš tým celému svetu. (Talmud)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrobnejšie a aktuálne informácie nájdete na týchto internetových stránkach:

& www.employment.gov.sk

& www.obcan.sk


v nich najdete odpovede na mnohé vaše otázky:

(Tieto informácie môžete nájsť i na webovej stránke SZSM.)

& zákon o sociálnej pomoci

& Platby v zdravotníctve


& Čerpanie príspevku na Osobného asistenta

& Osobný asistent a užívateľ OA

& Paragrafy k OA

& Povinnosti OA

& Úloha a ciele OA

& Určovanie rozsahu hodín OA


& Kompenzácia pre ZŤPO

& Peňažné príspevky

& Podpora zamestnania

& Preukaz ZŤP

& Sociálne služby

& Všeobecná podpora ZŤPO

KSMNR Novomeského 3/5, 949 11 Nitra, tel: 037/773 22 99, mobil: 0904 547 106, email: suchan@ksmnr.sk
www.itc-nr.sk